Naar boven

Retour sturen

Retour sturen:
Wij proberen al onze informatie zo compleet mogelijk op de webshop te vermelden.
Mocht een artikel desondanks niet voldoen aan uw verwachting, dan kan dit artikel geretourneerd worden op twee manieren:

 • U kunt het artikel kosteloos retourneren in een van onze filialen in Beuningen, Wijchen of Druten.
  U ontvangt vervolgens het bedrag op uw rekening.
 • U kunt het artikel retourneren naar het adres: Julianaplein 3, 6641 CS in Beuningen. 
  De verzendkosten voor het retourneren van het artikel bedragen €6,95.
Hoe moet u retourneren?
 1. Meld het geretourneerde artikel aan via info@schoenmodeverploegen.nl of het contactformulier onderaan deze pagina.
 2. Vermeld: NAW gegevens, bestelling nummer, artikelnummer en de reden van retour sturen.
 3. Verstuur binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling het artikel retour.
 4. Het artikel bij voorkeur retour sturen in de originele verpakking. Wanneer dit niet meer mogelijk is, zorgen dat het artikel niet kan beschadigen.
 5. Kopie van de factuur bijsluiten.
 6. Bij inlevering op het postkantoor zullen verzendkosten betaald moeten worden.
 7. Retourzendingen die zoek raken, vallen onder verantwoordelijkheid van de klant.
 8. Een gebruikt en/of beschadigd artikel zal niet worden geaccepteerd!


Heeft u klachten?
Voor klachten kunt u contact met ons opnemen via info@schoenmodeverploegen.nl of via 024-6772092.
Wij zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen en het probleem samen met u oplossen.
Voor een snelle klachtenafhandeling kunt u het beste een foto van het product waarop de klacht zichtbaar is meesturen.

Return shipment:
We try to provide all our information as complete as possible on the web shop.
If an article doesn't meet your expectations, you can return these articles in two ways:

- You can return the item free of charge to one of our stores in Beuningen, Wijchen or Druten.
  You will receive the amount on your account.
- You can return the article to the address: Julianaplein 3, 6641 CS in Beuningen. 
  The shipping costs for returning the item are € 6.95.

How to return?
1. Report the returned item via info@schoenmodeverploegen.nl or the contact form at the bottom of this page.
2. Mention: Name, address, order number, article number and the reason for the return.
3. Send the article back within 14 days after receipt of the order.
4. Preferably return the item in its original packaging. If this is not possible, make sure that the article cannot be damaged.
5. Enclose a copy of the invoice.
6. When handing in at the post office, shipping costs will have to be paid.
7. Returns that get lost are the responsibility of the customer.
8. A used and/or damaged article will not be accepted!

Do you have any complaints?
For complaints, please contact us at info@schoenmodeverploegen.nl or at 024-6772092.
We will contact you as soon as possible and solve the problem together with you.
For a quick handling of complaints, it is best to send a picture of the product on which the complaint is visible.

Contactformulier

Vul uw gegevens hieronder in, zodat wij u zo snel mogelijk kunnen helpen.
Stel een vraag