Naar boven

Privacy

Schoenmode Verploegen B.V. , respecteert de privacy van haar relaties en klanten. Schoenmode Verploegen B.V. draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.
De persoonsgegevens worden door Schoenmode Verploegen B.V. niet ter beschikking gesteld aan derden tenzij dit wettelijk wordt vereist, de gegevens die ons wordt verschaft worden alleen gebruikt wanneer die noodzakelijk zijn voor onze bedrijfsvoering.